Konsultacije

ThetaHealing® konsultacije (tretman) preporučuju se jednako svim osobama, koje su spremne za rad na sebi, bez obzira da li jesu ili nisu teta praktičari.
Neophodni preduslovi za uspešan tretman su kvalitetan praktičar i klijent koji je otvoren za saradnju i spreman da pruži iskrene odgovore na pitanja praktičara.
Ukoliko se opredelite za teta tretman, neophodno je da budete spremni da odgovorite na sva pitanja praktičara. Ukoliko postoje teme o kojima ne želite da razgovarate, bolje je da se obratite praktičaru neke druge tehnike.
Tretman najvećim delom liči na običan razgovor, koji praktičar stručno vodi na način koji će mu dati neophodne odgovore. U delu tretmana u kojem se radi energetski, u teta stanje ulazi spontano i klijent zajedno sa praktičarem i klijenti to stanje najčešće okarakterišu kao osećaj prijatnosti i olakšanja.
Promene koje se dogode na energetskom nivou su trenutne, a za njihovo pojavljivanje u životu klijenta najčešće je potrebno vrlo kratko vreme. Obično se povratne informacije od klijenta traže nakon 2-3 dana i onda odlučuje da li je i koliko dodatnih tretmana potrebno.
Ukoliko želite da radite samo na jednoj temi, tj. jednoj oblasti iz života, može biti dovoljan i samo jedan tretman, ali ukoliko želite da Vam se ceo život promeni na bolje, sigurno je potrebno više tretmana, u kontinuitetu koji procenjuje praktičar.
Odabir praktičara igra važnu ulogu u uspešnosti tretmana, pa je zato važno dobro se raspitati, osloniti se na preporuke ljudi kojima verujemo ili čije promene primećujemo, ali i na lični osećaj, koji je uvek najpouzdaniji vodič.
Molim Vas sačekajte!

Novosti

Ukoliko želite da primate obaveštenja od nas, molimo Vas upišite Vaš e-mail.